Навігація  

   
   
   
   
   
nachodki.ru интернет-магазин

 Надання публічної інформації у МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 Для роботи із інформаційними запитами на підприємстві працює загальний відділ.

Начальник загального віллілу – Кравець Альона Павлівна
Відділ знаходиться на 1-му поверсі адмінбудівлі.
Телефон: 65-23-89

Режим роботи – 8.00 – 17.15

 

 Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень:

- Указ Президента України № 547/2011

 Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону.

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).

3) підпис і дату.

 

Форми для подання запитів на отримання інформації

 

Додаток З

до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації

Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

e-mail

 

номер телефону

 

Поштова адреса:

 

індекс

 

область

 

район

 

населений пункт

 

вулиця

 

будинок

 

квартира

 

Зміст запиту:

 

 

 

 

  

Додаток 4

до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

м. Хмельницький, 29009

вул. Пересипкіна, 5

 

(прізвище, ім'я, по батькові запитувача інформації),

що проживає за адресою:

____________________________________

____________________________________

тел._________ ; e-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" прошу надати мені таку інформацію:

 

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

 

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

(підпис)

 

"___ "   _____________    20_   р.                                                                                          __________________

(дата)                                                                 (підпис)                           (прізвище, ініціали)

 

Додаток 5

до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

м. Хмельницький, 29009

вул. Пересипкіна, 5

_________________________________

(повна назва юридичної особи – запитувача інформації),

що знаходиться за адресою за адресою:

___________________________________

___________________________________

 

тел._________ ; e-mail:

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" просимо надати таку інформацію:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

Ознайомлені з     вимогами   Закону України     "Про доступ до     публічної інформації"   щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок (підпис)

___    _____________    20___    р.                                                                                      ______________________

(дата)                                                                 (підпис)                           (прізвище, ініціали)

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

 

 


Зразок заяви

Директору міського комунального підприємства

«Хмельницьктеплокомуненерго»

Скалію В.М.

 

 

_______________________________

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________

(категорія заявника: інвалід війни, ветеран праці, пенсіонер та ін.)

 

_______________________________

(повна домашня адреса, контактний телефон)

З А Я В А

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), прошу надати допомогу або сприяти у вирішенні питання (далі викладається суть питання).

 

 

  

 

 

 

Дата

Підпис