Працівники та ділові партнери МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» Хмельницької міської Ради можуть повідомляти про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та порушення Антикорупційної програми підприємства наступним чином:

• за номером телефону: (067) 673-64-39;

• на електронну скриньку anticoor@teplo.km.ua;

• поштовим відправленням за адресою:

29009, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул, Чорнобрового, 5

З обов’язковою поміткою на конверті – «Про корупцію».


 
Декларування та подання інших документів до
Реєстру під час воєнного стану

У який строк подаються декларації у 2022 році?

    Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ).

Початок перебігу строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 253 ЦК України).

Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦК України).

Декларація щорічна (з будь-якою позначкою) за 2021 рік подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня 2021 року включно) та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація при звільненні, якщо звільнення відбулось під час дії воєнного стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру, крім декларації кандидата на посаду (абз. 2 п.п. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21).

Декларація кандидата на посаду, якщо особу призначено на вакантну посаду державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.

Така декларація подається для забезпечення проведення спеціальної перевірки відповідно до ст. 56 Закону.

Особливості подання декларацій військовослужбовцями визначені у ч. 5 ст. 45 Закону.

 
 
Шановні колеги!
 
У відповідності до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022р. №2115-ІХ встановлюється, що:
1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
2) у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту;
3) особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання;
4) у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються;
 
 
Уповноважений з
антикорупційної діяльності                                                                   В. Гальченко
 
 
 
Шановні колеги!
 
Декларування за 2021 рук має часткові відмінності від декларацій, що подавалися раніше, а саме змінилися назва типу декларації, «щорічна». Дана декларація має два формулювання з яких треба вибрати, що підходить Вам.
 
Цей тип декларації охоплює період календарного року, який минув (з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року) і подається особою в період з 01 січня по 31 березня наступного року
Також, упродовж 30 календарних днів після фактичного звільнення чи переведення на посаду де субєкт декларування втрачає «організаційно-розпорядчі» або «адміністративно-господарські» функції, подається декларація «При звільненні».
Дана декларація охоплює період перебування на посаді зазвичай з 01 січня поточного року по дату фактичного звільнення (переведення) яка відображається в наказі, трудовій книжці. Якщо особа була призначена на посаду суб’єкта декларування у поточному році, то період перебування на посаді потрібно відраховувати від дати призначення на посаду.
Декларація «Кандидат на посаду» подається особою подається особою не пізніше дня призначення на посаду за рік який передував року призначення на посаду. То така декларація подається з 01 січня по 31 грудня.
Зверніть увагу, що змінилися адресні блоки. Набула чинності оновлена форма декларації яка врахувала зміни в адміністративно – територіальному устрої в Україні. Тепер потрібно декларувати адреси відповідно до актуальних назв районів та зазначити назви територіальних громад.
У зв’язку з зміною адміністративно – територіального устрою при переносі чернетки потрібно буде оновити інформацію щодо адреси в розділах:
- 2.1. «Інформація про суб’єкта декларування»;
- 2.2. «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування»;
- 3. «Об’єкти нерухомості»;
- 4. «Об’єкти незавершеного будівництва»;
- 13. «Фінансові зобов’язання».
 
Інформацію про адреси у зазначених розділах декларації потрібно вказувати почергово. Починаючи з почтового індексу рухаючись по вкладці праворуч заповнювати інформацію у відкритій вкладці про область, район в області, територіальну громаду, тип та назву населеного пункту і далі за переліком.
Ще оновлення є необхідність заповнення інформації про наявність закордонного паспорта.
У блоці полів декларації «Інформація для ідентифікації за межами України» зазначаються відомості про варіанти написання латиницею прізвища, імені, по батькові, а також відомості про відповідний документ (закордонний паспорт, посвідка на проживання, карта поляка, паспорт іноземної країни). Зверніть увагу, що поле «ідентифікаційний номер» стосується такого номеру, який присвоєно особі іноземною державою (страховий поліс, PESEL, тощо).
У декларації також з’явилась позначка «У мене відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави, а також документи, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави». Тепер декларанти зобов’язані підтвердити відсутність громадянства (підданства) іноземної держави чи права на постійне проживання або, якщо такі права є, зазначити їх у полях декларації.
Щодо заповнення інших розділів декларації Ви можете переглянути посібник розроблений НАЗК, посібник можна знайти за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Rozyasnennya_-2022.pdf.
 
В разі якщо рідні не надали необхідну інформацію для заповнення декларації, рекомендуємо Вам скористатися електронними реєстрами та даними розміщеними на офіційних порталах органів владу:
- Портал «Децентралізація» (https://decentralization.gov.ua/areas/0382/rayons) – містить відомості про нові назви районів та назви територіальних громад, які вони отримали після адміністративно – територіальної реформи. Дана інформація допоможе Вам у заповненні адресних блоків;
- Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби (https://cabinet.tax.gov.ua/login) містить відомості про доходи;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://nais.gov.ua/p/ediniy-derjavniy-reestr-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan) – інформація до розділу 8 «корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації;
- Електронний кабінет водія (https://eukraine.org.ua/ua/services/elektronnij-kabinet-vodiya) – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби»;
- Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/templates/profile) містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію;
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (https://www.kmu.gov.ua/service/informatsiya-z-reestru-rechovikh-prav) – містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;
- Офіційний електронний портал Держгеокадастру України (https://land.gov.ua/) – містить інформацію про власників та користувачів земельних ділянок, які потрібно зазначити у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;
- Укрпатент (https://ukrpatent.org/uk) – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисних моделей, промислових знаків, які необхідна для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи».
- Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://www.smida.gov.ua/about) – інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».
 
 
Уповноважений з
антикорупційної діяльності                                                                   В. Гальченко
 
 
 
 
До відома суб’єктів декларування, щодо декларування 1 000 грн., що отримані як допомога в рамках Програми «Є Підтримка».
Відповідно до п. 137 Роз’яснень НАЗК від 29.12.2021 року №11, чи потрібно відображати в розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки», кошти отриманні в рамках Програми «Є Підтримка». Дані кошти на є доходом, відповідно відображати їх отримання в декларації не потрібно.
Відповідно до п. 174 Роз’яснень НАЗК від 29.12.2021 року №11 надається відповідь на питання чи потрібно зазначати в розділі 12.1. декларації відомості про поточний рахунок, відкритий для зарахування допомоги в рамках Програми «Є Підтримка». Тобто, такий рахунок потрібно зазначати, якщо він був відкритий у звітний період.
 
 
Уповноважений з
антикорупційної діяльності                                                                   В. Гальченко